Toàn bộ 300 triệu USD trái phiếu quốc tế của Vingroup đã được chuyển đổi thành cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) vừa công bốbáo cáo HĐQT về tình hình phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế và đề nghị ĐHCĐ phê duyệt các vấn đề liên quan.

Theo báo cáo, trong năm 2012, Vingroup đã hoàn tất việc phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế và niêm yết số trái phiếu này trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGT–ST). Đây là số trái phiếu phát hành tháng 7/2012 thời hạn 5 năm, là trái phiếu không được bảo đảm và có mức lãi suất cố định 5%/năm.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 của Vingroup, số dư trái phiếu còn lại tại ngày 31/12/2015 là 106,3 triệu USD. Số trái phiếu đã chuyển đổi trong năm 56,9 triệu USD, chuyển đổi thành 37.269.063 cổ phiếu phổ thông với giá phát hành 39.000 đồng/cổ phần trong giai đoạn 1 (từ 1/1 đến 25/4.2015) và 31.000 đồng/cổ phần trong giai đoạn còn lại.

Toàn bộ 106,3 triệu USD trái phiếu còn lại đã được chuyển đổi thành 71.666.764 cổ phiếu phổ thông với giá phát hành 31.000 đồng/cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 22/1 đến 25/2/2016.

Tính đến ngày 16/3, Vingroup đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ 300 triệu USD trái phiếu cho trái chủ thành cổ phần của VIC và hủy bỏ niêm yết toàn bộ số trái phiếu đó trên SGT–ST.

Tập đoàn Vingroup hiện đang được phép duy trì mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 20% tổng số cổ phần đã phát hành để dự trữ cho việc chuyển đổi trái phiếu và dự phòng cho kế hoạch phát hành bổ sung, chào bán và niêm yết số cổ phần phổ thông ra nước ngoài.

Nay toàn bộ 300 triệu USD trái phiếu đã hoàn tất chuyển đổi, HĐQT công ty trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài xuống 10%. Mục đích việc giảm tỷ lệ phong tỏa nhằm dự phòng cho các kế hoạch phát hành và niêm yết thêm cổ phần lên quan đến nhà đầu tư nước ngoài.

Sau khi hoàn thành các kế hoạch, Vingroup sẽ tính toán và xác định lại tỷ lệ phong tỏa và làm việc với cơ quan nhà nước để điều chỉnh tỷ lệ phong tỏa phù hợp.

Nguồn:

Xuân Khang

Theo Trí thức trẻ